Monday, March 05, 2007

Hegel about science

I´ve never supposed he´ll be inspiring me in this period...
"Naukowe poznawanie wymaga (…) by oddać się całkowicie życiu przedmiotu, albo – co na jedno wychodzi – by mieć przed oczyma jego wewnętrzną konieczność i konieczność te wypowiadać."
"Toteż przy uprawianiu nauki chodzi o to, by wziąć na siebie wysiłek podążania za ruchem pojęcia. Nauka wymaga skierowania uwagi na pojęcie jako takie, na proste określenia (…); te określenia są bowiem takimi czystymi samodzielnymi ruchami, które można nazwać „duszami”, gdyby ich pojęcie nie oznaczało czegoś wyższego niż dusza."
G. W. F. Hegel „Fenomenologia ducha”